LAG Šumanovci natječaj

LAG “Šumanovci” objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.6. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja. Rok za podnošenje prijave projekata biti će od 03.04.2018. do 03.05.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 670.068,00 kn, a visina potpore po nositelju […]

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI NAČELNIK Klasa: 022-01/18-01/ Ur. br: 2212/05-18-02 Drenovci, 28. veljače 2018. godine Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i  članka 47.  Statuta Općine Drenovci općinski načelnik Općine Drenovci 28. veljače  2018. godine objavljuje JAVNU RASPRAVU o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. […]

Natječaj za prijam u službu Općine Drenovci

J A V N I N A T J E Č A J za prijam u službu Općine Drenovci – Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenovci na radno mjesto višeg stručnog suradnika za planiranje proračuna i računovodstvo proračunskih korisnika. Potrebne dokumente možete preuzeti ovdje. Natječaj za prijam u službu Općine Drenovci Upute kandidatima, javni natječaj, 2018

Javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja/ice LAG-a

Na temelju članka 39. Statuta LAG-a Šumanovci i odluke Upravnog odbora LAG-a Šumanovci o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje upravitelja Lokalne akcijske grupe Šumanovci, od 23.02.2018. godine , Upravni odbor LAG-a Šumanovci dana 26.02.2018. godine raspisuje slijedeći; Javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme od […]