Objavljen javni natječaj

za izbor direktora Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge. Javni natječaj

VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. I PROJEKCIJA 2020., 2021. GODINA

Što je proračun?              Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se doonosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine […]

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu, kao  i članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općinski načelnik općine Drenovci stavlja na uvid javnosti nacrt prijedloga proračuna Općine Drenovci za 2019. godinu,  s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, kao osnovnog dokumenta za poslovanje Općine Drenovci, a radi uvida javnosti i svih […]

Udžbenici 2018.

Sukladno ugovoru o korištenju sredstava između Grada Zagreba i Općine Drenovci ,KLASA:602-01118-00011177, URBROJ:251-10-1i-18-11, kupnju potrebnog dijela udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava osnovnoškolskim učenicama i učenicima sa područja Općine Drenovci, za Školsku godinu 2018.12019. dodjelom sredstava financirao je Grad Zagreb, u ukupnom iznosu od 145.064,64 kuna.