Odluke općinskog vijeća 2017

Odluka III Izmjene i dop. proračuna 2017. Odluka OV naknada za novorođeno dijete za 20182017 Odluka OV namjena sredstava od zakupa polj. zemljišta za 2017 3 izmjene 20 12 2017 Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenim zgradama za 2017 IZMJENE PROGRAMA 20 12 2017 (2) Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017  IZMJENE […]

Novi proračun za 2018. općine Drenovci

Analiza 2017 godina Godišnji plan razvoja sustava CZ-a 2018-2020 Odluka usvajanje proračuna za 2018 OV Odluka o izvršenju proračuna za 2018 2017 Plan proračuna za 2018 godinu i projekcije za 2019 i 2020 godinu opći dio Plan proračuna za 2018 godinu i projekcije za 2019 i 2020 godinu posebni dio (2) Plan razvojnih programa Program […]