Proračun

Novi proračun za 2018. općine Drenovci

Analiza 2017 godina

Godišnji plan razvoja sustava CZ-a 2018-2020

Odluka usvajanje proračuna za 2018

OV Odluka o izvršenju proračuna za 2018 2017

Plan proračuna za 2018 godinu i projekcije za 2019 i 2020 godinu opći dio

Plan proračuna za 2018 godinu i projekcije za 2019 i 2020 godinu posebni dio (2)

Plan razvojnih programa

Program gradnje obj.i uređ.kom.inf. u 2018.

Program mjera za održ.i uređ.kom.inf. u 2018.

Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenim zgradama za 2018

Program utroška od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta OV 2018

Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018

Smjernice Drenovci 2018-2021