Ustrojstvo i kontakt

Općina Drenovci

Toljani  1

32257 Drenovci

tel./fax 032 / 861 243, 032 861 306

OIB: 97589925435

info@opcina-drenovci.hr

Načelnik Općine Drenovci – Jakša Šestić, prof. – mob.-  099 2175217

Zamjenik načelnika Općine Drenovci – Boris Španić, mob. – 099 202 2209

Vijećnici Općinskog vijeća Drenovci:

Drago Klarić- mob: 098 494 461

Andrija Matić

Darko Horvat

Petar Aleksić

Dražen Komadina

Marija Čekić

Ruža Komesarović

Ana Martić

Adam Maroševac

Mijo Akalović

Zijad Pezerović

Stanko Matić

Ilija Komesarović

Katica Thoresen

Tihomir Blažević

Jedinstveni upravni odjel Općine Drenovci

tel./fax 032 / 861 243

tel./fax 032 / 861 306

tel. 032 / 862 807

1. Stjepan Abramović – dipl. iur., Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, mob: 098 336 781,

e-mail: opcina.drenovci.stjepan@gmail.com

2. Ana Hrastović – Referent – Administrativni tajnik, mob: 099 734 0901

e-mail: ana@opcina-drenovci.hr

3. Katica Džunja, ing. – Stručni suradnik za poslove komunalnog uređenja,

e-mail: katica@opcina-drenovci.hr

Tel. 032 862 – 807, mob: 099 734 0903

4. Anica Iličić – Referent za računovodstvo,  mob: 099 862 9621,

e-mail: racunovodstvo@opcina-drenovci.hr

5. Sanja Filipović – Referent za komunalnu naknadu, mob: 099 852 2426,

e-mail: sanja@opcina-drenovci.hr

6. Josip Zečević– Referent za poslove socijalne zaštite i porezne poslove, mob: 099 862 9647,

e-mail: josip@opcina-drenovci.hr

7.

e-mail:

8. Jasna Agić – Referent za poslove poljoprivrede, mob: 099 873 8877

e-mail: jasna@opcina-drenovci.hr

9. Mato Matijević, viši stručni suradnik za imovinsko-pravne poslove, mob: 099 341 8957

e-mail: opcina.drenovci.mato@gmail.com

10. Emilija Antičević – spremačica/dostavljačica/domar, mob: 099 862 9600

 Program “Pomoć u kući”

– koordinator programa Vesna Agić Brčina, e-mail: puk.drenovci@gmail.com

tel. 032 / 861 256, mob: 099 863 4665

EU projekti

Ivana Gerlih – viši referent za EU projekte
Mob: 099/341-8961
Mail: euprojekti@opcina-drenovci.hr