Monodrama: „Krojcerova sonata“

U petak 9. ožujka u 20 sati – monodrama: „Krojcerova sonata“  po motivima adaptacije N. Harris, Teatar Kabare Tuzla REŽIJA: Nebojša Bradić IGRA: Vlado Kerošević „Krojcerovu sonatu“, nastalu prema  noveli L. N. Tolstoja, režirao je beogradski redatelj Nebojša Bradić, a Vlado Kerošević, profesor na Akademiji dramskih umjetnosti u Tuzli i osnivač Teatra Kabare u Tuzli, […]

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI NAČELNIK Klasa: 022-01/18-01/ Ur. br: 2212/05-18-02 Drenovci, 28. veljače 2018. godine Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i  članka 47.  Statuta Općine Drenovci općinski načelnik Općine Drenovci 28. veljače  2018. godine objavljuje JAVNU RASPRAVU o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. […]

Natječaj za prijam u službu Općine Drenovci

J A V N I N A T J E Č A J za prijam u službu Općine Drenovci – Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenovci na radno mjesto višeg stručnog suradnika za planiranje proračuna i računovodstvo proračunskih korisnika. Potrebne dokumente možete preuzeti ovdje. Natječaj za prijam u službu Općine Drenovci Upute kandidatima, javni natječaj, 2018

Javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja/ice LAG-a

Na temelju članka 39. Statuta LAG-a Šumanovci i odluke Upravnog odbora LAG-a Šumanovci o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje upravitelja Lokalne akcijske grupe Šumanovci, od 23.02.2018. godine , Upravni odbor LAG-a Šumanovci dana 26.02.2018. godine raspisuje slijedeći; Javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme od […]

OBJAVA JAVNE RASPRAVE PROSTORNI PLAN DRENOVCI 2018

OBJAVA JAVNE RASPRAVE PROSTORNI PLAN DRENOVCI 2018 JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRENOVCI    Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od  5. ožujka 2018. godine do 12. ožujka 2018. godine .  Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama […]