zimski poljoprivredni semestar

KLIK NA SLIKU ZA VEĆI PRIKAZ

Godišnji plan financiranja javnih potreba u 2017. godini.pdf

II. izmjene Odluka o izvršenju proračuna za 2016.g.pdf

II. izmjene 2016.g. račun prihoda i rashoda.pdf

II. izmjene proračuna 2016.g. – opći dio.pdf

II. izmjene proračuna 2016.g. – posebni dio.pdf

Plan proračuna 2017. – Opći dio.pdf

Plan proračuna 2017 – račun prihoda i rashoda.pdf

Plan proračuna 2017.g. – posebni dio.pdf

Odluka o izvršenju proračuna za 2017 god.pdf

Projekcija proračuna 2017 –  2019.g. – posebni dio.pdf

Strateški strateski-razvojni-program-opcine-drenovci-2015-2020razvojni program Općine Drenovci 2015-2020.pdf

IID 4 PPUO DRENOVCI UP

KARTOGRAFSKI PRIKAZ

(0.) OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA (1.) KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA
(2.A) PROMET (2.D) VODOOPSKRBA
(3.A) PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA (3.B.2.) VODE
(4.A) G.P. DRENOVCI (4.B) G.P. ĐURIĆI
(4.C) G.P. PODGAJCI POSAVSKI (4.D) G.P. RAČINOVCI
(4.E.1) G.P. RAJEVO SELO (4.E.2) G.P. RAJEVO SELO – PADEŽ

 

IID-DPU-CENTAR-DRENOVCI-UP

KARTOGRAFSKI PRIKAZ

(0) OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA (1) KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
(2.1) PROMET (2.2) TELEKOMUNIKACIJE
(2.3) PLINOOPSKRBA (2.4) ELEKTROOPSKRBA
(2.5) VODOOPSKRBA (2.6) ODVODNJA
(3.1) PLAN-PARCELACIJE (3.2) UVJETI-GRADNJE

 

Službeni Vjesnik br. 01 Službeni Vjesnik br .02
Službeni Vjesnik br. 03 Službeni Vjesnik br. 04
Službeni Vjesnik br. 05 Službeni Vjesnik br. 06

 

Općina Drenovci daje na javnu raspravu nacrt Strategije razvoja Općine Drenovci 2015 – 2020.

Sve primjedbe, prijedloge, komentare i dr. na predloženi nacrt Strategije razvoja Općine Drenovci možete dostaviti Općini Drenovci putem pošte, na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1,ili  putem faxa: 032 861 306, odnosno putem elektronske pošte opcina.drenovci@vk.htnet.hr   do 5. studenoga 2016. godine.

 OPĆINA DRENOVCI

NACRT Strategija Općine Drenovci 2015-2020.

OBAVIJEST

 

Poštovani,

ovim putem općina Drenovci na javnu raspravu stavlja prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Drenovci.

Sve eventualne primjedbe, prijedloge, sugestije i dr. može se poslati na poštansku adresu Općine Drenovci, Toljani 1, 32257 Drenovci, ili na adresu elektroničke pošte Općine Drenovci, opcina.drenovci@vk.t-com.hr, najkasnije do 5.studenoga 2016.godine.

 

S poštovanjem,

 OPĆINA DRENOVCI

 

Prijedlog odluke o komunalnom redu 2016.g.