Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Drenovci, 2017

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Drenovci 2017.pdf

Upute za prijavitelje javne potrebe 2017.pdf

Odluka o načinu financiranja javnih potreba 2016.pdf

 

OBRASCI (pdf)

OBRASCI (word)

Obrazac životopisa JAVNE POTREBE 2017.pdf Obrazac životopisa JAVNE POTREBE 2017.doc
Obrazac za procjenu kvalitete prijave javne potrebe 2017.pdf Obrazac za procjenu kvalitete prijave javne potrebe 2017.doc
Obrazac proračuna JAVNE POTREBE 2017.pdf Obrazac proračuna JAVNE POTREBE 2017.doc
Obrazac opisa programa ili projekta javne potrebe 2017.pdf Obrazac opisa programa ili projekta javne potrebe 2017.doc
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.pdf Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.doc