II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA POSEBNI DIO 2015

[gview file=”http://opcina-drenovci.hr/wp-content/uploads/dokumenti/II-IZMJENE-I-DOPUNE-PRORACUNA-POSEBNI-DIO-2015.xlsx”]