I. Izmjene i dopune plana proračuna 2015 – posebni dio

[gview file=”http://opcina-drenovci.hr/download02.docx”]