I. IZMJENE I DOPUNA PLANA PRORAČUNA 2014 POSEBNI DIO

[gview file=”http://opcina-drenovci.hr/wp-content/uploads/dokumenti/I.IZMJENE-I-DOPUNE-PRORACUNA-2014.-G.-POSEBNI-DIO.doc”]