OBAVIJEST DOBAVLJAČIMA

Zakonom o elektroničkome izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/2018) u poredak Republike Hrvatske uvrštene su odredbe Direktive EU/2014/55 Europskoga parlamenta i Vijeća od…

Nastavi čitati...

Obavijest o provođenju dezinsekcije komaraca sa zemlje u Općini Drenovci

Veterinarska stanica d.o.o. Županja obavještava pučanstvo Općine Drenovci da će se vršiti tretiranje komaraca-krilatica sa zemlje.   Akcija dezinsekcije predviđena je za: 13. lipnja 2019….

Nastavi čitati...

Poziv na sjednicu 10 lipnja

Na temelju članka 31. Statuta Općine Drenovci i članaka 50. i 51. Poslovnika Općinskog vijeća općine Drenovci sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci za…

Nastavi čitati...

Rezultati izbora bošnjačke nacionalne manjine

06.05.2019. 12:20h

Nastavi čitati...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u J.U.O. Općine Drenovci

Javni poziv.pdf

Nastavi čitati...

Udžbenici 2018.

Sukladno ugovoru o korištenju sredstava između Grada Zagreba i Općine Drenovci ,KLASA:602-01118-00011177, URBROJ:251-10-1i-18-11, kupnju potrebnog dijela udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava osnovnoškolskim učenicama i…

Nastavi čitati...

Poziv na edukacije

 Sigurno ste imali odličnu ideju o pokretanju vlastitog poduzeća, ali niste znali koji putem krenuti, s toga Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge poziva…

Nastavi čitati...

JAVNI POZIV za predlaganje fizičkih i pravnih osoba za dodjelu godišnjih priznanja i nagrada Općine Drenovci za 2018. godinu

Nagrada Općine Drenovci “Franjo Hanaman” za 2018. godinu dodjeljivat će se fizičkim i pravnim osobama za gospodarski, kulturni, športski i svekoliki razvoj Općine Drenovci i…

Nastavi čitati...

O B A V I J E S T – ispravnost vode za piće

Obavještavaju se mještani naselja Đurići i Račinovci da je sukladno Izvješću Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije od 27. lipnja 2018. godine utvrđena nesukladnost vode…

Nastavi čitati...

Javni poziv za proizvođače sira

Javni poziv za proizvođače sira Dokument možete preuzeti na poveznici.

Nastavi čitati...