Izmjene i dopune o dokumentaciji o nabavi

IZMJENE I DOPUNE DOKUMENTACIJE O NABAVI NABAVA USLUGA – nabava zakuske i osvježenja, stručne usluge vođenja seminara i usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom za…

Nastavi čitati... Izmjene i dopune o dokumentaciji o nabavi

NABAVA USLUGE – nabava zakuske i osvježenja, stručne usluge vođenja seminara i usluge tehničke pomoći

Nastavi čitati... NABAVA USLUGE – nabava zakuske i osvježenja, stručne usluge vođenja seminara i usluge tehničke pomoći

Izjava o postojanju/ne sukoba interesa za drugu osobu koja je ukljućena u provedbu postupka

Izjava o postojanju/ne sukoba interesa za drugu osobu koja je uključena u provedbu postupka

Nastavi čitati... Izjava o postojanju/ne sukoba interesa za drugu osobu koja je ukljućena u provedbu postupka

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

00-03-izjava-ne-postojanje-sukoba 00-04-izjava-ne-postojanje-sukoba-nacelnik-zamjenik

Nastavi čitati... Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izmjene i dopune plana nabave 2018.

Izmjene i dopune plana nabave 2018.

Nastavi čitati... Izmjene i dopune plana nabave 2018.