VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. I PROJEKCIJA 2020., 2021. GODINA

Što je proračun?              Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se doonosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Proračun je akt…

Nastavi čitati... VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. I PROJEKCIJA 2020., 2021. GODINA

STATUT OPĆINE DRENOVCI

Statut Općine Drenovci, 2018

Nastavi čitati... STATUT OPĆINE DRENOVCI