3. Izmjene proračuna račun prihoda i rashoda 2014

[gview file=”http://opcina-drenovci.hr/wp-content/uploads/dokumenti/3.-Izmjene-proracuna-racun-prihoda-i-rashoda-2014.xls”]