Odluke vijeća

Odluke o prihvaćanju i izvršenju proračuna općine Drenovci

Odluka – o prihvaćanju prijedloga proračuna Općine Drenovci za 2019.

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Drenovci za 2019. godinu

Plan proračuna 2019. s projekcijama 2020. i 2021. posebni dio.

Plan proračuna za 2019 te projekcija 2020. i 2021. opći dio.

Program mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2019. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Program utroška sredstava iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u 2019. godini

Program utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije za ribnjake u 2019. godini

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini