Oglasi

Javni natječaj za financiranje javnih potreba općine Drenovci za 2018. godinu

Su potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u sljedećim prilozima.

javni natječaj za fin. javni potreba 2018

Obrazac izjave o nekažnjavanju, javne potrebe, 2018

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac opisa programa ili projekta, javne potrebe, 2018

Obrazac proračuna, JAVNE POTREBE, 2018

Obrazac za procjenu kvalitete prijave, javne potrebe, 2018

Obrazac životopisa, JAVNE POTREBE, 2018

Upute za prijavitelje, javne potrebe, 2018