Zbirne i kandidacijske liste za izbor članova

[gview file=”http://opcina-drenovci.hr/wp-content/uploads/dokumenti/zbirne-i-kandidacijske-liste-za-izbor-clanova-vijeca.docx”]