Realizacija proračuna za prvo polugodište 2014. godine

[gview file=”http://opcina-drenovci.hr/dokumenti/wp-content/uploads/Realizacija-proracuna-za-I-polugodiste-2014-godine.xls”]