KentBank d.d. – pomoć žrtvama poplavljenih područja

Nakon nemilih događaja uslijed katastrofalnih poplava u Vukovarsko-srijemskoj  županiji, odnosno u Općinama Drenovci, Gunja i Vrbanja, Uprava KentBank d.d.  Zagreb odlučila je pomoći žrtvama poplavljenih područja. Naime, Banka želi obavijestiti sve klijente, koji su stanovnici poplavljenih područja,  kako u idućih 6 mjeseci banka osigurava moratorij na kredite, unutar kojeg će glavnica mirovati a kamata se […]

Novčana pomoć stanovništu Općine Drenovci

Novčana pomoć stanovništu Općine Drenovci može se uplatiti na žiroračun za kunske i devizne donacije namijenjen za poplavljeno područje Općine Drenovci. Novčanu pomoć moguće je uplatiti na žiroračun: IBAN HR4024850031500006016, poziv na broj HR99 Croatia banka d.d. Zagreb Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 110 Zagreb Prilikom uplate iz inozemstva treba koristiti SWIFT: CROAHR2X