Odluka načelnika

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI NAČELNIK Klasa: 022-01/14-01/ Ur. br: 2212/05-14-02 Drenovci,  29. svibnja 2014. godine   Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i  članka 47.  Statuta Općine Drenovci 29. svibnja 2014.  godine donosim O D L U K U Članak 1. Zbog izvanrednih okolnosti i potreba Općine Drenovci […]

Obavijest načelnika

Odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije od 15. svibnja 2014. godine, Klasa:320- 12/14-01/11, Urbroj: 2196/1-07-14-2, proglašena je elementarna nepogoda na području Vukovarsko-srijemske županije zbog velikih materijalnih šteta nastalih kao posljedica prekomjernih količina oborina u prvoj polovini mjeseca svibnja 2014. godine. Prijava štete vrši se svaki radni dan od 7,00 do 14,30 sati u Općini Drenovci, od 30. svibnja (petak) do 6. […]

KentBank d.d. – pomoć žrtvama poplavljenih područja

Nakon nemilih događaja uslijed katastrofalnih poplava u Vukovarsko-srijemskoj  županiji, odnosno u Općinama Drenovci, Gunja i Vrbanja, Uprava KentBank d.d.  Zagreb odlučila je pomoći žrtvama poplavljenih područja. Naime, Banka želi obavijestiti sve klijente, koji su stanovnici poplavljenih područja,  kako u idućih 6 mjeseci banka osigurava moratorij na kredite, unutar kojeg će glavnica mirovati a kamata se […]