Održana uvodna konferencija projekta ECO FOOD_TURA

U Drenovcima je 12.02.2015. održana uvodna konferencija projekta ECO FOOD_TURA čiji je nositelj LAR Vjeverica iz RH te UPIP Žepče iz BIH, a projektni partneri Općina Drenovci, HRAST d.o.o., Poljoprivredni fakultet Osijek i O.Š. Ivan Meštrović iz RH te Općina Teslić iz BIH. Na uvodnoj konferenciji predstavljene su  aktivnosti i rezultati projekta ECO FOOD_TURA čija […]

NOVOOTVORENI DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN

NOVOOTVORENI DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN, DRENOVCI ZAPOČEO JE S RADOM. DJEČJI VRTIĆ, KAO DJEČJA KUĆA, OMOGUĆAVA KVALITETAN RAST I RAZVOJ DJETETA PREDŠKOLSKE DOBI, U ZDRAVOM I SIGURNOM OKRUŽENJU UZ STRUČNJAKE RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA. OVISNO O POTREBAMA RODITELJA, SVOJE DIJETE MOŽETE UKLJUČITI U SLIJEDEĆE PROGRAME: – CJELODNEVNI, DESETOSATNI PROGRAM – POLUDNEVNI, PETOSATNI PROGRAM […]

IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Savjetodavna služba će provoditi izobrazbu kroz trodnevne tečajeve, prema 15-satnom programu odobrenom od Ministarstva poljoprivrede. U sklopu izobrazbe polaznici dobivaju Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja. Cijena izobrazbe u organizaciji Savjetodavne službe određena je Cjenikom o visini naknada: Naknada za provedbu osnovne izobrazbe – 300,00 kn Naknada za polaganje ispita – […]