O B A V I J E S T – ispravnost vode za piće

Obavještavaju se mještani naselja Đurići i Račinovci da je sukladno Izvješću Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije od 27. lipnja 2018. godine utvrđena nesukladnost vode za piće za ljudsku potrošnju iz javnog vodovoda Račinovci-Đurići , te se mole mještani da istu ne koriste. Društvo “Drenovci” d.o.o. Drenovci kao javni isporučitelj vodnih usluga osigurao je pitku […]