JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Drenovci

Javni poziv za izbor Savjeta mladih Općine Drenovci SMOD-1 SMOD-2 SMOD-3 SMOD-4 SMOD-5 SMOD-6

Nastavi čitati... JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Drenovci

PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE I OPREMANJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U DRENOVCIMA

Dokumentacija o nabavi za nabavu usluga – stručni nadzor i kordinator 2 za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta

Nastavi čitati... PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE I OPREMANJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U DRENOVCIMA

Zahtjev za novčanu pomoć za kupovinu radnih bilježnica

Općina Drenovci poziva roditelje/udomitelje učenika kojiimaju prebivalište prijavljeno na području općine Drenovci a upisani su u jednu od srednjih škola, da podnesu zahtjev za novčanu pomoć za kupovinu knjiga/radnih bilježnica/školskog pribora u školskoj godini…

Nastavi čitati... Zahtjev za novčanu pomoć za kupovinu radnih bilježnica

Obavijest o radu matičnog ureda Drenovci

Nastavi čitati... Obavijest o radu matičnog ureda Drenovci

Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

Na temelju članka 31. Statuta Općine Drenovci i članaka 50. i 51.  Poslovnika Općinskog vijeća općine Drenovci sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci  za…

Nastavi čitati... Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

Javni poziv za predlaganje osoba za dodjelu priznanja i nagrada Općine Drenovci 2019

Nastavi čitati... Javni poziv za predlaganje osoba za dodjelu priznanja i nagrada Općine Drenovci 2019

Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja centar Drenovci

Nastavi čitati... Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja centar Drenovci

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Za ovlaštenog predstavnika naručitelja, član Stručnog povjerenstva za nabavu.

Nastavi čitati... Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Obavijest o novoj promjeni termina dezinsekcije komaraca aviotretmanom

Raspored avio tretiranja je sljedeći: 27.07.2019. (subota) – 2 aviona Posavski Podgajci, Račinovci, Đurići, Rajevo Selo, Gunja, Drenovci, Vrbanja, Soljani i Strošinci od 05-08:00 sati.

Nastavi čitati... Obavijest o novoj promjeni termina dezinsekcije komaraca aviotretmanom

ODLUKA o proglašenju prirodne nepogode

Župan Vukovarsko-srijemske županije je 09.07. 2019. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Vrbanja. Šteta se prijavljuje u Općini Drenovci u pisanom…

Nastavi čitati... ODLUKA o proglašenju prirodne nepogode