Obavijest i obrasci za obračun plaćanja poreza na nekretnine

OBAVIJEST I JAVNI POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE za dostavu podataka o poreznom obvezniku i podataka o nekretninama prema Zakonu o lokalnim porezima   Poštovani, sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o lokalnim porezima (Narodne novine broj 115/16), koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, sve jedinice lokalne samouprave pa tako i općina […]

Javni natječaj

[gview file=”http://5.9.111.138/~opcinadr/wp-content/uploads/2017/08/Javni-natječaj-za-stručni-suradnik-LAG-a.pdf”]