Javni natječaj za izbor i imenovanje tajnika/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme

Opći uvjeti: – punoljetnost, – hrvatsko državljanstvo i – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to: – magistar struke, stručni specijalist, sveučilišni prvostupnik ili srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera, – iskustvo rada u LAG-a ili drugim sličnim […]

Objavljen javni natječaj

za izbor direktora Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge. Javni natječaj

VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. I PROJEKCIJA 2020., 2021. GODINA

Što je proračun?              Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se doonosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine […]

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu, kao  i članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općinski načelnik općine Drenovci stavlja na uvid javnosti nacrt prijedloga proračuna Općine Drenovci za 2019. godinu,  s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, kao osnovnog dokumenta za poslovanje Općine Drenovci, a radi uvida javnosti i svih […]