Novi proračun za 2018. općine Drenovci

Analiza 2017 godina Godišnji plan razvoja sustava CZ-a 2018-2020 Odluka usvajanje proračuna za 2018 OV Odluka o izvršenju proračuna za 2018 2017 Plan proračuna za 2018 godinu i projekcije za 2019 i 2020 godinu opći dio Plan proračuna za 2018 godinu i projekcije za 2019 i 2020 godinu posebni dio (2) Plan razvojnih programa Program […]

Donacija udžbenika grada Zagreba za 2017/2018 godinu!

Sukladno ugovoru o korištenju sredstava između Grada Zagreba i Općine Drenovci, KLASA: 602-02/17-0001/1035,         URBROJ:251-10-11-17-33, kupnju potrebnog dijela udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Drenovci, za školsku godinu 2017./2018. dodjelom sredstava financirao je Grad Zagreb, u ukupnom iznosu od 238.017,20 kuna od čega […]

O G L A S za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto koordinatora Programa zapošljavanja žena u Općini Drenovci

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI NAČELNIK KLASA: 022-01/17-01/ URBROJ: 2212/05-17-02 Drenovci,  7. prosinca 2017. godine. Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-27, i odabranog projekta za financiranje Programa zapošljavanja žena Općine Drenovci, UP.02.1.1.05.0003, od 30. listopada 2017. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se […]