IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Savjetodavna služba će provoditi izobrazbu kroz trodnevne tečajeve, prema 15-satnom programu odobrenom od Ministarstva poljoprivrede. U sklopu izobrazbe polaznici dobivaju Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja. Cijena izobrazbe u organizaciji Savjetodavne službe određena je Cjenikom o visini naknada: Naknada za provedbu osnovne izobrazbe – 300,00 kn Naknada za polaganje ispita – […]

Započeo s provedbom projekt ECO FOO(d)TURA

U okviru Programa prekogranične suradnje RH-BIH dana 18.12.2014. započeo je s provedbom projekt ECO FOO(d)TURA. Ukupna vrijednost projekta s RH strane je 176.703,45EUR, a nositelj je Lokalna agencija za razvoj Vjeverica d.o.o. Partneri na projektu su Općina Drenovci, O.Š. Ivan Meštrović Drenovci, Poljoprivredni fakultet Osijek i Razvojna agencija Hrast d.o.o.

Plan proračuna za 2015. godinu

Odluka o izvršenju proračuna Plan proračuna – opći dio Račun prihoda i rashoda – opći dio Posebni dio proračuna Projekcija proračuna 2015-2017

Besplatna dvodnevna edukativna radionica

Lokalna Akcijska Grupa Šumanovci u suradnji s tvrtkom Agrivi ORGANIZIRA besplatnu dvodnevnu edukativnu radionicu na temu „Inteligentno upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom korištenjem moderne tehnologije“ te Prezentacija PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH 2014-2020  Prezentacija LEADER mjere i LEADER pristupa na području Vukovarsko-Srijemske županije