Odluka načelnika

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI NAČELNIK Klasa: 022-01/14-01/ Ur. br: 2212/05-14-02 Drenovci,  29. svibnja 2014. godine   Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i  članka 47.  Statuta Općine Drenovci 29. svibnja 2014.  godine donosim O D L U K U Članak 1. Zbog izvanrednih okolnosti i potreba Općine Drenovci […]