OBJAVA JAVNE RASPRAVE 2016. OBJAVA JAVNE RASPRAVE DPU 2016.

Poljoprivredno poduzetnički inkubator, javni natječaj, direktor

  POLJOPRIVREDNO PODUZETNIČKI INKUBATOR            DRENOVCI d. o. o. ZA USLUGE SKUPŠTINA                                                            Broj: 4/2016.   Drenovci,  16. lipnja 2016. godine Na temelju Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću Općinskog vijeća općine Drenovci od 18. ožujka 2016. godine Skupština Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d. o. o. za usluge 16. lipnja 2016. godine  donosi   […]

Oglas – javni rad, Pomoć sebi i drugima, 2016   REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA                             OPĆINA DRENOVCI NAČELNIK Klasa: 022-01/16-01/ Ur. br: 2212/05-16-02 Drenovci,  3. lipnja 2016. godine.                                 Temeljem ukazane potrebe općinski načelnik Općine Drenovci  objavljuje O G L A S            I. Predmet Oglasa je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini […]

Savjet mladih 2016

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI OPĆINSKO VIJEĆE Klasa: 022-01/16-01/ Urbroj: 2212/05-16-01 Drenovci, 18. ožujka 2016. godine Rok za dostavu prijava je16.05.2016. godine Na temelju članka 9. i 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ br. 41/14 ),članka 5. i  6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Drenovci, te Zaključka Općinskog vijeća općine […]