Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.

“Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi javno savjetovanje za nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u svezi navedene Odluke mogu se dostaviti u roku od osam dana od dana objave, […]

Odluke općinskog vijeća 2017

Odluka III Izmjene i dop. proračuna 2017. Odluka OV naknada za novorođeno dijete za 20182017 Odluka OV namjena sredstava od zakupa polj. zemljišta za 2017 3 izmjene 20 12 2017 Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenim zgradama za 2017 IZMJENE PROGRAMA 20 12 2017 (2) Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017  IZMJENE […]