Javni poziv, stručno osposobljavanje 2017.pdf

 

natjecaj

KLIK NA SLIKU ZA VEĆI PRIKAZ

 

Godišnji financijski izvjestaj.pdf

Javni natječaj za financiranje javnih potreba Općine Drenovci 2017.pdf

Upute za prijavitelje javne potrebe 2017.pdf

Odluka o načinu financiranja javnih potreba 2016.pdf

 

OBRASCI (pdf)

OBRASCI (word)

Obrazac životopisa JAVNE POTREBE 2017.pdf Obrazac životopisa JAVNE POTREBE 2017.doc
Obrazac za procjenu kvalitete prijave javne potrebe 2017.pdf Obrazac za procjenu kvalitete prijave javne potrebe 2017.doc
Obrazac proračuna JAVNE POTREBE 2017.pdf Obrazac proračuna JAVNE POTREBE 2017.doc
Obrazac opisa programa ili projekta javne potrebe 2017.pdf Obrazac opisa programa ili projekta javne potrebe 2017.doc
Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.pdf Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja.doc
 
 
zimski poljoprivredni semestar

KLIK NA SLIKU ZA VEĆI PRIKAZ

Godišnji plan financiranja javnih potreba u 2017. godini.pdf

II. izmjene Odluka o izvršenju proračuna za 2016.g.pdf

II. izmjene 2016.g. račun prihoda i rashoda.pdf

II. izmjene proračuna 2016.g. – opći dio.pdf

II. izmjene proračuna 2016.g. – posebni dio.pdf

Plan proračuna 2017. – Opći dio.pdf

Plan proračuna 2017 – račun prihoda i rashoda.pdf

Plan proračuna 2017.g. – posebni dio.pdf

Odluka o izvršenju proračuna za 2017 god.pdf

Projekcija proračuna 2017 –  2019.g. – posebni dio.pdf

Strateški strateski-razvojni-program-opcine-drenovci-2015-2020razvojni program Općine Drenovci 2015-2020.pdf

IID 4 PPUO DRENOVCI UP

KARTOGRAFSKI PRIKAZ

(0.) OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA (1.) KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA
(2.A) PROMET (2.D) VODOOPSKRBA
(3.A) PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA (3.B.2.) VODE
(4.A) G.P. DRENOVCI (4.B) G.P. ĐURIĆI
(4.C) G.P. PODGAJCI POSAVSKI (4.D) G.P. RAČINOVCI
(4.E.1) G.P. RAJEVO SELO (4.E.2) G.P. RAJEVO SELO – PADEŽ