Odluka o komunalnom doprinosu

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu. Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko iste Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, ili putem elektronske pošte: opcina.drenovci@vk.t-com.hr najkasnije do 27. […]

Odluka o komunalnoj naknadi

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi. Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko iste Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, ili putem elektronske pošte: opcina.drenovci@vk.t-com.hr u roku od […]

Javni natječaj za izbor i imenovanje tajnika/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno vrijeme

Opći uvjeti: – punoljetnost, – hrvatsko državljanstvo i – zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Pored općih uvjeta, osoba mora ispunjavati i posebne uvjete, i to: – magistar struke, stručni specijalist, sveučilišni prvostupnik ili srednja stručna sprema ekonomskog ili upravnog smjera, – iskustvo rada u LAG-a ili drugim sličnim […]

Objavljen javni natječaj

za izbor direktora Poljoprivredno poduzetničkog inkubatora Drenovci d.o.o. za usluge. Javni natječaj