Odluka o dodjeli godišnjih priznanja i nagrada Općine Drenovci za 2019. godinu

Nastavi čitati... Odluka o dodjeli godišnjih priznanja i nagrada Općine Drenovci za 2019. godinu

XII Gospodarski sajam Cvelferije

Nastavi čitati... XII Gospodarski sajam Cvelferije

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu Općine Drenovci

Nastavi čitati... JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu Općine Drenovci

VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2020. I PROJEKCIJA 2021., 2022. GODINU

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNAPreuzmi

Nastavi čitati... VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2020. I PROJEKCIJA 2021., 2022. GODINU

IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE 2. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA „CENTAR“, DRENOVCI

Nastavi čitati... IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE 2. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA „CENTAR“, DRENOVCI

Cjelovito izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Nastavi čitati... Cjelovito izvješće o visini troškova izbora za članove vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu Općine Drenovci

Nastavi čitati... JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu Općine Drenovci

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Drenovci

Javni poziv za izbor Savjeta mladih Općine Drenovci SMOD-1 SMOD-2 SMOD-3 SMOD-4 SMOD-5 SMOD-6

Nastavi čitati... JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Drenovci

PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE I OPREMANJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U DRENOVCIMA

Dokumentacija o nabavi za nabavu usluga – stručni nadzor i kordinator 2 za izgradnju i opremanje reciklažnog dvorišta

Nastavi čitati... PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE I OPREMANJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U DRENOVCIMA

Zahtjev za novčanu pomoć za kupovinu radnih bilježnica

Općina Drenovci poziva roditelje/udomitelje učenika kojiimaju prebivalište prijavljeno na području općine Drenovci a upisani su u jednu od srednjih škola, da podnesu zahtjev za novčanu pomoć za kupovinu knjiga/radnih bilježnica/školskog pribora u školskoj godini…

Nastavi čitati... Zahtjev za novčanu pomoć za kupovinu radnih bilježnica