Izvršenje proračuna I. polugodište 2015. g. – opći dio

[gview file=”http://opcina-drenovci.hr/wp-content/uploads/dokumenti/izvrsenje-proracuna-i-polugodiste-2015-g-opci-dio.xlsx”]