I. Izmjene i dopune plana proračuna 2015 – opći dio

[gview file=”http://opcina-drenovci.hr/download01.docx”]