I. Izmjene i dopune plana proračuna 2015 – opći dio

[gview file=”http://opcina-drenovci.hr/download03.docx”]