Savjetovanje sa javnošću, odluka o visini paušalnog poreza

Obavijest, savjetovanje s javnošću – Odluka o visini paušalnog poreza Odluka o visini paušalnog poreza

Nastavi čitati...

Odluka o komunalnim djelatnostima 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJAOPĆINA DRENOVCI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 022-01/19-01/ URBROJ: 2212/05-19-01 Drenovci, ………………….. 2019. godine Na temelju članaka 27., 31., 33. i 48…

Nastavi čitati...

Odluka o komunalnom doprinosu

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu….

Nastavi čitati...

Odluka o komunalnoj naknadi

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi….

Nastavi čitati...

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu, kao  i članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općinski načelnik općine Drenovci stavlja na…

Nastavi čitati...

Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Dokument preuzmite na poveznici. Javni uvid  

Nastavi čitati...

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI NAČELNIK Klasa: 022-01/18-01/ Ur. br: 2212/05-18-02 Drenovci, 28. veljače 2018. godine Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju…

Nastavi čitati...

Nacrt prijedloga odluke o prikupljanju otpada

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga  Odluke o načinu pružanja…

Nastavi čitati...

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.

“Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi javno savjetovanje za nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i…

Nastavi čitati...

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRENOVCI ZA 2018. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRENOVCI ZA 2018.  GODINU Na temelju članka 12. Zakona o proračunu, kao  i članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup…

Nastavi čitati...