Godišnji financijski izvještaj općine Drenovci

01.01. – 30.06.2018 konsolidirani.pdf 01.01. – 30.06.2018 Opcina Drenovci 01.01. – 30.06.2018. Muzej Cvelferije 01.01. – 31.03.2018. Muzej Cvelferije 01.01. – 31.03.2018. Opcina Drenovci Godisnji izvjestaj o izvrsenju proračuna Opcine Drenovci za 2017. godinu

Novi proračun za 2018. općine Drenovci

Analiza 2017 godina Godišnji plan razvoja sustava CZ-a 2018-2020 Odluka usvajanje proračuna za 2018 OV Odluka o izvršenju proračuna za 2018 2017 Plan proračuna za 2018 godinu i projekcije za 2019 i 2020 godinu opći dio Plan proračuna za 2018 godinu i projekcije za 2019 i 2020 godinu posebni dio (2) Plan razvojnih programa Program […]

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRENOVCI ZA 2018. GODINU

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRENOVCI ZA 2018.  GODINU Na temelju članka 12. Zakona o proračunu, kao  i članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općinski načelnik općine Drenovci stavlja na uvid javnosti nacrt prijedloga proračuna Općine Drenovci za 2018. godinu, kao osnovnog dokumenta za poslovanje Općine Drenovci, a radi uvida javnosti i svih […]