Financijski izvještaji i bilješke 2018

Bilješke za 2018 općina Godišnji financijski izvještaj 2018 – muzej Cvelferije Novi – godišnji financijski izvještaj općina 2018

Nastavi čitati...

Plan proračuna sa projekcijama 2019/20

Plan proračuna za 2019. s projekcijama 2020. i 2021 – posebni dio Plan proračuna za 2019. s projekcijama 2020. i 2021

Nastavi čitati...

VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. I PROJEKCIJA 2020., 2021. GODINA

Što je proračun?              Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se doonosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Proračun je akt…

Nastavi čitati...

Godišnji financijski izvještaj općine Drenovci

01.01. – 30.06.2018 konsolidirani.pdf 01.01. – 30.06.2018 Opcina Drenovci 01.01. – 30.06.2018. Muzej Cvelferije 01.01. – 31.03.2018. Muzej Cvelferije 01.01. – 31.03.2018. Opcina Drenovci Godisnji…

Nastavi čitati...

Izmjene i dopune proračuna 2018.

1. izmjene i dopune proračuna Općine Drenovci za 2018. godinu

Nastavi čitati...

Objavljen godišnji plan za financiranje javnih potreba sredstvima iz proračuna općine Drenovci

Godišnji plan raspisivanja javnih poziva (2)

Nastavi čitati...

Novi proračun za 2018. općine Drenovci

Analiza 2017 godina Godišnji plan razvoja sustava CZ-a 2018-2020 Odluka usvajanje proračuna za 2018 OV Odluka o izvršenju proračuna za 2018 2017 Plan proračuna za…

Nastavi čitati...