VODIČ ZA GRAĐANE PRORAČUN OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. I PROJEKCIJA 2020., 2021. GODINA

Što je proračun?              Proračun je jedan od najvažnijih dokumenata koji se doonosi na razini jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S). Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za proračunsku godinu. Sadrži i projekciju prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za dvije godine […]

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRENOVCI ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu, kao  i članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općinski načelnik općine Drenovci stavlja na uvid javnosti nacrt prijedloga proračuna Općine Drenovci za 2019. godinu,  s projekcijama za 2020. i 2021. godinu, kao osnovnog dokumenta za poslovanje Općine Drenovci, a radi uvida javnosti i svih […]

Godišnji financijski izvještaj općine Drenovci

01.01. – 30.06.2018 konsolidirani.pdf 01.01. – 30.06.2018 Opcina Drenovci 01.01. – 30.06.2018. Muzej Cvelferije 01.01. – 31.03.2018. Muzej Cvelferije 01.01. – 31.03.2018. Opcina Drenovci Godisnji izvjestaj o izvrsenju proračuna Opcine Drenovci za 2017. godinu