Prijedlog izmjena i dopuna PPU Drenovci

Nastavi čitati... Prijedlog izmjena i dopuna PPU Drenovci

2. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA „CENTAR“ DRENOVCI

Nositelj izrade plana: VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI Plan izradio: ZAVOD ZA PROSTORNO PLANIRANJE d.d. Osijek, Vijenac Paje Kolarića 5a Naziv prostornog plana:  …

Nastavi čitati... 2. IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA „CENTAR“ DRENOVCI

Završena je izgradnja nerazvrstane ceste u ulici M.A.Reljkovića

Završena je izgradnja nerazvrstane ceste u ulici M.A.Reljkovića u Drenovcima u dužini 1063m. Čije su aktivnosti uključivale: pripremne radove, zemljane radove, kolničku konstrukcija, odvodnju, opremu…

Nastavi čitati... Završena je izgradnja nerazvrstane ceste u ulici M.A.Reljkovića

5. Izmjena i dopuna prostornog plana općine Drenovci

0.1_OBUHVAT IZMJENA DRENOVCI  

Nastavi čitati... 5. Izmjena i dopuna prostornog plana općine Drenovci