Obavijest o radu matičnog ureda Drenovci

Nastavi čitati...

Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

Na temelju članka 31. Statuta Općine Drenovci i članaka 50. i 51.  Poslovnika Općinskog vijeća općine Drenovci sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci  za…

Nastavi čitati...

Obavijest o novoj promjeni termina dezinsekcije komaraca aviotretmanom

Raspored avio tretiranja je sljedeći: 27.07.2019. (subota) – 2 aviona Posavski Podgajci, Račinovci, Đurići, Rajevo Selo, Gunja, Drenovci, Vrbanja, Soljani i Strošinci od 05-08:00 sati.

Nastavi čitati...

ODLUKA o proglašenju prirodne nepogode

Župan Vukovarsko-srijemske županije je 09.07. 2019. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Vrbanja. Šteta se prijavljuje u Općini Drenovci u pisanom…

Nastavi čitati...

Obavijest o radu matičnog ureda

U RAZDOBLJU OD 08.07.2019. GODINE DO 16.08.2019. GODINE ZBOG RADOVA NA SANACIJI PROSTORA MATIČNOG UREDA DRENOVCI POSLOVI MATIČARSTVA OBAVLJAT ĆE SE U MATIČNOM UREDU VRBANJA…

Nastavi čitati...

OBAVIJEST DOBAVLJAČIMA

Zakonom o elektroničkome izdavanju računa u javnoj nabavi (NN, br. 94/2018) u poredak Republike Hrvatske uvrštene su odredbe Direktive EU/2014/55 Europskoga parlamenta i Vijeća od…

Nastavi čitati...

Obavijest o provođenju dezinsekcije komaraca sa zemlje u Općini Drenovci

Veterinarska stanica d.o.o. Županja obavještava pučanstvo Općine Drenovci da će se vršiti tretiranje komaraca-krilatica sa zemlje.   Akcija dezinsekcije predviđena je za: 13. lipnja 2019….

Nastavi čitati...

Rezultati izbora bošnjačke nacionalne manjine

06.05.2019. 12:20h

Nastavi čitati...

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u J.U.O. Općine Drenovci

Javni poziv.pdf

Nastavi čitati...

Udžbenici 2018.

Sukladno ugovoru o korištenju sredstava između Grada Zagreba i Općine Drenovci ,KLASA:602-01118-00011177, URBROJ:251-10-1i-18-11, kupnju potrebnog dijela udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava osnovnoškolskim učenicama i…

Nastavi čitati...