Udžbenici 2018.

Sukladno ugovoru o korištenju sredstava između Grada Zagreba i Općine Drenovci ,KLASA:602-01118-00011177, URBROJ:251-10-1i-18-11, kupnju potrebnog dijela udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava osnovnoškolskim učenicama i učenicima sa područja Općine Drenovci, za Školsku godinu 2018.12019. dodjelom sredstava financirao je Grad Zagreb, u ukupnom iznosu od 145.064,64 kuna.

Poziv na edukacije

 Sigurno ste imali odličnu ideju o pokretanju vlastitog poduzeća, ali niste znali koji putem krenuti, s toga Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drenovci d.o.o. za usluge poziva na niz edukacija koje prate razvoj poduzeća od prvih koraka. Edukacije će se održati u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci  na adresi Vladimira Nazora 131. Edukaciju provode stručne osobe iz proizvodnje […]