Javni natječaj za financiranje javnih potreba općine Drenovci za 2018. godinu

Su potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u sljedećim prilozima. javni natječaj za fin. javni potreba 2018 Obrazac izjave o nekažnjavanju, javne potrebe, 2018 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja Obrazac opisa programa ili projekta, javne potrebe, 2018 Obrazac proračuna, JAVNE POTREBE, 2018 Obrazac za procjenu kvalitete prijave, javne potrebe, 2018 Obrazac životopisa, JAVNE POTREBE, 2018 Upute […]

Nacrt prijedloga odluke o prikupljanju otpada

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Drenovci. Sve primjedbe, prijedlozi i komentari mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Drenovci, 32257 […]

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.

“Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi javno savjetovanje za nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u svezi navedene Odluke mogu se dostaviti u roku od osam dana od dana objave, […]

Donacija udžbenika grada Zagreba za 2017/2018 godinu!

Sukladno ugovoru o korištenju sredstava između Grada Zagreba i Općine Drenovci, KLASA: 602-02/17-0001/1035,         URBROJ:251-10-11-17-33, kupnju potrebnog dijela udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Drenovci, za školsku godinu 2017./2018. dodjelom sredstava financirao je Grad Zagreb, u ukupnom iznosu od 238.017,20 kuna od čega […]