Javni poziv!

Temeljem ukazane potrebe općinski načelnik Općine Drenovci objavljuje JAVNI POZIV za prikupljanje prijava za sudjelovanje u javnom radu I. Predmet Javnog poziva je zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Općini Drenovci radi obavljanja privremenih poslova sukladno programu javnog rada (revitalizacija javnih površina, održavanje nogostupa, zaštita okoliša, saniranje kanalske mreže i dr.) za više izvršitelja […]

Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI NAČELNIK Klasa: 022-01/18-01/ Ur. br: 2212/05-18-02 Drenovci, 28. veljače 2018. godine Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i  članka 47.  Statuta Općine Drenovci općinski načelnik Općine Drenovci 28. veljače  2018. godine objavljuje JAVNU RASPRAVU o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. […]

OBJAVA JAVNE RASPRAVE PROSTORNI PLAN DRENOVCI 2018

OBJAVA JAVNE RASPRAVE PROSTORNI PLAN DRENOVCI 2018 JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRENOVCI    Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od  5. ožujka 2018. godine do 12. ožujka 2018. godine .  Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama […]