Javna rasprava o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. godine

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA DRENOVCI NAČELNIK Klasa: 022-01/18-01/ Ur. br: 2212/05-18-02 Drenovci, 28. veljače 2018. godine Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i  članka 47.  Statuta Općine Drenovci općinski načelnik Općine Drenovci 28. veljače  2018. godine objavljuje JAVNU RASPRAVU o Nacrtu Plana gospodarenja otpadom Općine Drenovci za razdoblje 2018. do 2023. […]

OBJAVA JAVNE RASPRAVE PROSTORNI PLAN DRENOVCI 2018

OBJAVA JAVNE RASPRAVE PROSTORNI PLAN DRENOVCI 2018 JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRENOVCI    Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od  5. ožujka 2018. godine do 12. ožujka 2018. godine .  Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama […]

Javni natječaj za financiranje javnih potreba općine Drenovci za 2018. godinu

Su potrebnu dokumentaciju možete preuzeti u sljedećim prilozima. javni natječaj za fin. javni potreba 2018 Obrazac izjave o nekažnjavanju, javne potrebe, 2018 Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja Obrazac opisa programa ili projekta, javne potrebe, 2018 Obrazac proračuna, JAVNE POTREBE, 2018 Obrazac za procjenu kvalitete prijave, javne potrebe, 2018 Obrazac životopisa, JAVNE POTREBE, 2018 Upute […]

Nacrt prijedloga odluke o prikupljanju otpada

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga  Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Drenovci. Sve primjedbe, prijedlozi i komentari mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu Općine Drenovci, 32257 […]

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca.

“Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi javno savjetovanje za nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama. Sve primjedbe, komentari i prijedlozi u svezi navedene Odluke mogu se dostaviti u roku od osam dana od dana objave, […]