Odluka o komunalnim djelatnostima 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO – SRIJEMSKA ŽUPANIJAOPĆINA DRENOVCI OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 022-01/19-01/ URBROJ: 2212/05-19-01 Drenovci, ………………….. 2019. godine Na temelju članaka 27., 31., 33. i 48 Zakona o komunalnom gospodarstvu, članka 28. Statuta Općine Drenovci i članka 27. Poslovnika Općinskog vijeća Općinsko vijeće Općine Drenovci na … sjednici održanoj ………………… 2019. godine donijelo je O D […]

Odluka o komunalnom doprinosu

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu. Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko iste Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, ili putem elektronske pošte: opcina.drenovci@vk.t-com.hr najkasnije do 27. […]

Odluka o komunalnoj naknadi

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi. Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko iste Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, ili putem elektronske pošte: opcina.drenovci@vk.t-com.hr u roku od […]

Odluke općinskog vijeća 2017

Odluka III Izmjene i dop. proračuna 2017. Odluka OV naknada za novorođeno dijete za 20182017 Odluka OV namjena sredstava od zakupa polj. zemljišta za 2017 3 izmjene 20 12 2017 Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenim zgradama za 2017 IZMJENE PROGRAMA 20 12 2017 (2) Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017  IZMJENE […]