Odluke općinskog vijeća 2017

Odluka III Izmjene i dop. proračuna 2017. Odluka OV naknada za novorođeno dijete za 20182017 Odluka OV namjena sredstava od zakupa polj. zemljišta za 2017 3 izmjene 20 12 2017 Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenim zgradama za 2017 IZMJENE PROGRAMA 20 12 2017 (2) Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017  IZMJENE […]