Odluka o naknadama

Odluka o naknadama vijećnicima i drugih osoba koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća Općine Drenovci

Nastavi čitati... Odluka o naknadama

Odluka o poništenju Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Nastavi čitati... Odluka o poništenju Natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

ZAKLJUČAK o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenovci

Nastavi čitati... ZAKLJUČAK o prihvaćanju najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Drenovci

Odluka o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevisko zemljište

Nastavi čitati... Odluka o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevisko zemljište

Odluka vijeća o zbrinjavanju pasa lutalica u općini Drenovci

odluka.pdf

Nastavi čitati... Odluka vijeća o zbrinjavanju pasa lutalica u općini Drenovci

Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine

Objavljeno: 17.04.20019 – 10:23h Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine

Nastavi čitati... Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća

Odluka

Nastavi čitati... Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća

Objava rebalansa općine Drenovci 2018

III. Izmjene i dopune proračuna Općine Drenovci za 2018. godinu Odluka o prihvćanj III. Izmjena i dopuna proračuna općine Drenovci za 2018. godinu

Nastavi čitati... Objava rebalansa općine Drenovci 2018

Odluke o prihvaćanju i izvršenju proračuna općine Drenovci

Odluka – o prihvaćanju prijedloga proračuna Općine Drenovci za 2019. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Drenovci za 2019. godinu Plan proračuna 2019. s projekcijama 2020….

Nastavi čitati... Odluke o prihvaćanju i izvršenju proračuna općine Drenovci

Odluke općinskog vijeća 2017

Odluka III Izmjene i dop. proračuna 2017. Odluka OV naknada za novorođeno dijete za 20182017 Odluka OV namjena sredstava od zakupa polj. zemljišta za 2017…

Nastavi čitati... Odluke općinskog vijeća 2017