Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Nastavi čitati... Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju biračkog mjesta općine Drenovci

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Nastavi čitati... Rješenje o određivanju biračkog mjesta općine Drenovci

Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Drenovci

Rezultati izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Drenovci

Nastavi čitati... Rezultati izbora za članove vijeća mjesnog odbora Drenovci

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Drenovci

Konačni rezultati izbora

Nastavi čitati... Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Drenovci

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Nastavi čitati... Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje

Nastavi čitati... Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Objavljeno: 16.04.2019 – 15:48h Kandidacijske i zbirne liste

Nastavi čitati... Kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora

Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine

Objavljeno: 17.04.20019 – 10:23h Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine

Nastavi čitati... Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća Srpske nacionalne manjine

Lista kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Drenovci

Objavljeno: 16.04.2019 – 15:48h Lista kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Drenovci

Nastavi čitati... Lista kandidata za izbor članova vijeća bošnjačke nacionalne manjine u Općini Drenovci

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drenovci za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Drenovci

OBVEZATNE  UPUTE  BROJ  VI 1 .Uz prijedlog kandidacijske liste i kandidature nije potrebno dostaviti potvrdu iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa te se sukladno tome u…

Nastavi čitati... Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drenovci za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Drenovci