Prekid vodoopskrbe

  Dana 18.10.20!7. godine ,zbog radova na rekonstrukciji cjevovoda Regiona lnog vodoopskrbnog sustava lstočne slavonije (RVSIS-a ),doći ie do prekida vodoopskrbe u slijedećim naseljima: Gunja, Rajevo Selo, Drenovci, Posavski Podgajci i Topola u predvidivom vremenu od 8 sati do 10 sati, te u naselju Štitar igradu Županja predvidivo od 8 sati do 12 sati. Normalizacija […]

Proglašena elementarna nepogoda do 05.07.2017. – 01.09.2017

OBAVIJEST Odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije od 4. rujna 2017. godine,Klas a : 3 2 0- I 2/ 1 7 -0 I / I 4, Urbroj : 2 t 9 6/ I -0 I – 1 7 – l, proglašena je elementarnanepogoda na području Vukovarsko-srijemske županije zbog velikih materijalnihšteta na poljoprivredi nastalih kao posljedica suše u […]

30. kolovoza prekid opskrbe vodom 09-11 sati

  Dana 30. kolovoza (srijeda) doći će do prekida vodoopskrbe u mjestima: Gunja, Rajevo Selo i Drenovci u trajanju od 09:00 do 11:00 sati .Razlog prekida vodoopskrbe su planirani radovi na crpnoj stanici (CS Drenovci),od strane djelatnika Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o..