Javni poziv za prijem polaznika/ce za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju Zakona o poticanju zapošljavanja, Zakona o radu  i Pravilnika o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“, predsjednik Lokalne akcijske grupe „Šumanovci“  raspisuje dana 04. rujna, 2018. godine. 

Javni poziv SOR – LAG Šumanovci, 2018