Odluke vijeća

Odluke općinskog vijeća 2017

Odluka III Izmjene i dop. proračuna 2017.
Odluka OV naknada za novorođeno dijete za 20182017
Odluka OV namjena sredstava od zakupa polj. zemljišta za 2017 3 izmjene 20 12 2017
Program utroška naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenim zgradama za
2017 IZMJENE PROGRAMA 20 12 2017 (2)
Program utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2017  IZMJENE 20 12 2017