Arhiva

IV. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE DRENOVCI

IID 4 PPUO DRENOVCI UP

KARTOGRAFSKI PRIKAZ

(0.) OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA (1.) KORISTENJE I NAMJENA PROSTORA
(2.A) PROMET (2.D) VODOOPSKRBA
(3.A) PODRUCJA POSEBNIH UVJETA KORISTENJA (3.B.2.) VODE
(4.A) G.P. DRENOVCI (4.B) G.P. ĐURIĆI
(4.C) G.P. PODGAJCI POSAVSKI (4.D) G.P. RAČINOVCI
(4.E.1) G.P. RAJEVO SELO (4.E.2) G.P. RAJEVO SELO – PADEŽ