Arhiva

Izbori za Vijeće mjesnih odbora na području Općine Drenovci

Odluka o raspisivanju izbora za članove Vijeća mjesnih odbora

Obvezatne upute

Obvezatne upute broj 2

Obvezatne upute broj 3

Obvezatne upute broj 4

Obvezatne upute broj 5

Obrazac OMO-1

Obrazac OMO-2

Obrazac OMO-3

Obrazac OMO-4

Zbirne i kandidacijske liste za izbor članova

Rješenja o imenovanju biračkih odbora

Rješenje o određivanju biračkih mjesta