Proračun za 2016. godinu

Odluka o izvršenju proračuna za 2016. godinu Opći dio proračuna za 2016. godinu Račun prihoda i rashoda za 2016. godinu Posebni dio proračuna za 2016. godinu

Projekcija proračuna za 2016. godinu

Projekcija proračuna za 2016 – opći dio Projekcija proračuna – račun prihoda i rashoda za 2016 Projekcija proračuna za 2016 – posebni dio

Završena izgradnja javne rasvjete

Završena je izgradnja javne rasvjete u naseljima Drenovci i Račinovci. Projekt je sufinanciran od strane MRRFEU iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice u visini od 304.000,00 HRK.

IZOBRAZBA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA

Savjetodavna služba će provoditi izobrazbu kroz trodnevne tečajeve, prema 15-satnom programu odobrenom od Ministarstva poljoprivrede. U sklopu izobrazbe polaznici dobivaju Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja. Cijena izobrazbe u organizaciji Savjetodavne službe određena je Cjenikom o visini naknada: – Naknada za provedbu osnovne izobrazbe 300,00 kn – Naknada za polaganje ispita […]